Chính sách và quy định

Trang web này được điều hành bởi Quy Nhơn Trip Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang web và Dịch vụ được cung cấp bởi Quy Nhơn Trip. Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu:

I. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tin dịch vụ 

–  Quy Nhơn Trip cung cấp các vé và dịch vụ du lịch tại điểm đến thuộc các lĩnh vực sau:
– Vé tham quan 
– Tour và Tham quan ngắm cảnh
– Hoạt động và trải nghiệm
– Ẩm thực và Nhà Hàng

2. Ý kiến, cam kết của khách hàng

Khách hàng tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Quy Nhơn Trip rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo cách thức: (a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc (c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạc, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc (d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Quy Nhơn Trip như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là (e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Quy Nhơn Trip, hoặc (f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.

Quy Nhơn Trip bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Quy Nhơn Trip lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

3. Quyền Sở hữu trí tuệ 

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này bao gồm tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản thuộc về Quy Nhơn Trip hoặc đã được cấp phép cho Quy Nhơn Trip để sử dụng trên Trang web. Trang web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các công ước quốc tế. Bạn cam kết rằng: (a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, (b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và (c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Quy Nhơn Trip hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

4.Giao dịch tại Quy Nhơn Trip

Khách có thể mua sản phẩm và các dịch vụ tại Quy Nhơn Trip trực tiếp tại website www.quynhontrip.com 

Tìm dịch vụ, hoạt động hoặc tour bạn muốn và chọn ngày, gói dịch vụ, số lượng tương ứng. Sau đó chọn ‘Đặt’ và tiếp tục ở trang thanh toán.

5. Quyền pháp lý và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Trong mọi trường hợp, Quy Nhơn Trip, Trang web này, hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc và/hoặc người lao động của Quy Nhơn Trip sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc các thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc dựa trên: (a) Trang web này, hoặc (b) Điều khoản s·ử dụng này, hoặc (c) Bất kỳ sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này của bạn hoặc bên thứ ba, hoặc (d) Việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba Trang web, các công cụ hoặc Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp liên quan đến việc kinh doanh mà chúng tôi điều hành, hoặc (e) Bất kỳ giao dịch hoặc trao đổi thực tế hoặc được toan tính nào giữa những người dùng kể cả trong trường hợp chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy

6. Quyền và nghĩa vụ của Quy Nhơn Trip

– Quy Nhơn Trip bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đặt chỗ hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này. Quy Nhơn Trip được toàn quyền ra một quyết định như vậy.

– Quy Nhơn Trip có ý định cung cấp hoặc tìm các Nhà Cung Cấp để cung cấp Dịch vụ cho bạn với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các loại thuế và phí bổ sung cho Dịch vụ cụ thể có thể phải trả khi sử dụng Dịch vụ được loại trừ trong việc xác định mức giá tốt nhất.

– Trong khi các Nhà Cung Cấp được yêu cầu để cung cấp cho Quy Nhơn Trip giá chính xác và cập nhật của Dịch vụ trên Trang web này, Quy Nhơn Trip không đảm bảo rằng tất cả giá của Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Nhà Cung Cấp đều chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm.

– Các điều khoản và điều kiện & chính sách hoàn trả nêu trên được áp dụng cho tất cả người dùng Quy Nhơn Trip trên toàn thế giới.

– Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại quynhontrip hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

– Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại quynhontrip.

– Tính hiệu lực: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực thi hành.

– Xin quý khách lưu ý chỉ mua hàng khi chấp nhận và hiểu rõ những quy định trên. Vui lòng liên hệ với Quy Nhơn Trip theo địa chỉ quynhontrip.com@gmail.com để báo cáo mọi vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc đặt ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng hoặc Dịch vụ.

II.CHÍNH SÁCH ĐẶT TOUR

Để thuận tiện cho việc đặt tour, Quy Nhơn Trip chúng tôi xin gửi đến quý khách một số hướng dẫn cụ thể như sau:
Bước 1: Quý khách truy cập vào website: www.quynhontrip.com
Bước 2: Tìm hiểu các tour du lịch được đăng trên website.
Bước 3: Chọn cho mình một tour du lịch muốn đi và để đặt tour
Bước 4: Đăng ký đặt tour
Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin vào email: quynhontrip.com@gmail.com
– Họ và tên đầy đủ
– Số điện thoại
– Ngày khởi hành
– Số lượng người đi
– Địa chỉ email

III. Chính sách hoàn hủy tour

1. Trường hợp bị hủy bỏ do Quy Nhơn Trip:

Nếu Quy Nhơn Trip không thực hiện được chuyến du lịch, Quy Nhơn Trip phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng:

– Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 10 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 30% trên giá vé du lịch.

– Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 5 – 10 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 50% trên giá vé du lịch.

– Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 3 – 5 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 75% trên giá vé du lịch.

– Quý khách hủy chuyến du lịch trong vòng từ 0 – 3 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 100% trên giá vé du lịch.

Lưu ý:

– Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng… Quy Nhơn Trip sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào ngoài việc hoàn trả tiền tour.

– Trên đây là mức phạt hủy tối đa, chi phí này có thể được giảm tùy theo điều kiện của từng nhà cung cấp dịch vụ cho Quy Nhơn Trip.

– Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho ngày làm việc, không tính thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết.

3.Trường hợp bất khả kháng

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

4. Giá cả 

Quy Nhơn Trip bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Quy Nhơn Trip cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Trang web liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn. Quy Nhơn Trip bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Quy Nhơn Trip cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

IV.CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Quy Nhơn Trip cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo vệ dữ liệu theo pháp luật hiện hành.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.quynhontrip.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà www.quynhontrip yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.quynhontrip liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.quynhontrip, Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên để gia tăng khả năng đáp ứng của Chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.quynhontrip về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website www.quynhontrip.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.quynhontrip.com;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.quynhontrip.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: www.quynhontrip.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.quynhontrip.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Du lịch Quy Nhơn Trip 

Địa chỉ trụ sở chính: Quy Nhơn

Email: quynhontrip.com@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên www.quynhontrip được www.quynhontrip cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.quynhontrip. – Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.quynhontrip sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý www.quynhontrip yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.quynhontrip không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chat

Địa Điểm Du Lịch Gần Quy Nhơn