Chiều 13.5, Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Phù Mỹ thực hiện lệnh bắ.t tạ.m gia.m 4 tháng đối với Đỗ Văn Huệ (SN 1964, trú thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, nguyên c.án bộ Chi cục T.h.uế huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành v.i th.am ô t.à.i s.ản.

Đối tượng Đỗ Văn Huệ.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Văn Huệ được phân công giữ chức vụ Đội trưởng Đội thu.ế số 2 phụ trách địa b.àn 6 x.ã của huyện Phù Mỹ từ ngày 1.3.2016. Trước đó, ông Huệ là Đội trưở.ng Đội qu.ản lý n.ợ và cưỡ.ng ch.ế n.ợ th.uế. Từ ngày 1.12.2017, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ k.ý hợ.p đồng ủy nhi.ệm thu cho Bưu điện huyện Phù Mỹ thu t.i.ền th.u.ế của các cá nhân kinh doanh th.uế kho.án và các cá nhân kinh doanh sử dụng h.óa đ.ơn tập.

Trong thời gian từ đầu năm 2018 đến tháng 11.2018, Đỗ Văn Huệ đã thu tiề.n t.h.uế của các cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước hơn 472,2 tri.ệu đồng. Ngoài ra, ông Huệ còn sử dụng biên lai ngành t.h.uế và phiếu t.hu của Bưu điện để thu t.iền t.huế ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước trên 344,7 t.riệ.u đồ/ng.

Ngày 12.11.2018, do nợ nần chồng chất không có khả năng trả nên Đỗ Văn Huệ đã t.ự t.ử nhưng bất thành. Sau khi xuất viện, ông Huệ bỏ tr.ốn k.hỏi đ.ịa p.hương cho đến ngày bị b.ắ.t.

H.NGA

Similar Posts